درباره ما

به تیم دو نفره ما خوش آمدید

قلم و کاغذ رو آفریدیم تا تامین کننده ی نوشت افزار شما باشیم.

همراهی و اعتماد شما ریشه ها و محصولات ما برگها و میوه های قلم و کاغذ هستن.

افتخار داریم که در مسیر دانش و عشق و هنر شما رو از هر ابزاری بی نیاز کنیم.

ارادتمند شما تیم فروشگاه نوشت افزار قلم و کاغذ